Het gemeentebestuur organiseert een openbare aanbesteding voor de uitbating van de kantine van de gemeentelijke tennisinrichting door middel van een concessieovereenkomst.

Het kohier met lasten en voorwaarden ligt ter inzage en is te bekomen op de burelen van afdeling Vergunningen, Marktplein 1, 9220 Hamme iedere werkdag en zaterdag van 8.45 u. tot 12.00 u. en woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. of aan te vragen via mail.

De inschrijvingen worden bij aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dienen uiterlijk toe te komen op 12 december 2018.

Info
Afdeling vergunningen
Contactpersoon Birgit Thierens | tel. 052 47 55 61 | bth@hamme.be

 

 

Deel deze pagina