6
sep
2021

Het gemeentebestuur organiseert een openbare aanbesteding voor uitbating van twee horecazaken – verbonden aan de nieuwe gebouwen voor gemeentelijke academie en bibliotheek – één uitbater door middel van een concessieovereenkomst.

Het kohier met lasten en voorwaarden ligt ter inzage en is te bekomen op de burelen van afdeling Vergunningen, Marktplein 1, 9220 Hamme vanaf 6 september 2021 iedere werkdag  na online-afspraak of is op te vragen via mail. Voor meer info kan u hiervoor op afdeling Vergunningen mevr. Birgit Thierens contacteren via het algemeen nummer 052/47.55.00 of via mail birgit.thierens@hamme.be.

De inschrijvingen worden bij aangetekend schrijven – in een dubbel gesloten omslag met op de binnenste enveloppe geschreven – “inschrijving concessie horeca-zaken Marktplein” - gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dienen uiterlijk toe te komen op 17 oktober 2021.

Deel deze pagina