24
jun
2019

De gemeenteraad heeft recent de milieuraad en de landbouwraad opgeheven en een nieuwe adviesraad boven de doopvont gehouden: de gemeentelijke adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn. Deze raad heeft volgende doelstellingen:

 • Het gemeentebestuur adviseren over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn.
 • Het gemeentebestuur via adviezen tot een kwalitatief en integraal beleid stimuleren.
 • De verspreiding van informatie, de permanente vorming en begeleiding van de inwoners en verenigingen van de gemeente.
 • Het overleg en de samenwerking tussen de initiatieven in de sectoren milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds bevorderen.
 • Aan de hand van themasessies zal de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn de inwoners en de verschillende verenigingen van de gemeente informatie verstrekken en sensibiliseren over aspecten met betrekking tot milieuhinder en milieuverontreiniging, het behoud en de bescherming van de natuur, het behalen van klimaatdoelstellingen, de duurzame ontwikkeling van de gemeente, het landbouwbeleid en het beleid rond dierenwelzijn. Tijdens deze themasessies is er ruimte voor inspraak rond het behandelde thema.

De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn vergadert minstens 3 keer per jaar (’s avonds) en zal daarnaast ook thema- of infosessies organiseren.

Wie?

De gemeentelijke adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn wordt samengesteld uit maximaal 13 stemgerechtigde leden:

 • 4 vertegenwoordigers uit de milieu- , natuur-, klimaat- en/ of duurzaamheidssector.
 • 4 vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector.
 • 1 vertegenwoordiger uit de dierenwelzijnssector.
 • 4 personen met deskundigheid inzake milieu, natuur, klimaat, landbouw, dierenwelzijn en/of wildbeheer.

Kandidatuur?

Alle kandidaten stemgerechtigde leden en de plaatsvervangers dienen te voldoen aan volgend profiel:

 • Lid zijn van een vereniging, een vakorganisatie, een initiatief of deskundig zijn in de materie van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.
 • Geen politiek mandaat bekleden of voorgedragen worden vanuit een politieke fractie.
 • Bereid zijn volledig afstand te nemen van elke vorm van persoonlijk belang.
 • Bereid zijn tot engagement binnen de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.
 • Betrokkenheid en engagement met de gemeente.

Bij deze roepen we de verschillende sectoren op om zelf hun stemgerechtigde (effectieve) leden en hun plaatsvervangers af te vaardigen. Wil er daarbij rekening mee houden dat mannen en vrouwen voor ten minste één derde vertegenwoordigd dienen te zijn binnen het aantal stemgerechtigde leden. In de kandidaatstelling tonen de kandidaten aan dat zij voldoen aan het opgegeven profiel.

Aan de geïnteresseerde deskundigen - die niet tot een bepaalde sector hoeven te behoren -,  vragen we om door middel van een motivatiebrief hun deskundigheid aan te tonen.

We verwachten de schriftelijke kandidaturen tegen uiterlijk 13 september 2019 op volgend adres: Gemeentebestuur Hamme, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme.

Deel deze pagina