11
feb
2019

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

De GECORO heeft een aantal specifieke opdrachten binnen ruimtelijke planningsprocessen en kan daarnaast ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De GECORO is samengesteld uit een voorzitter, deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. De GECORO van de gemeente Hamme telt 13 leden. Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

De gemeente Hamme doet een oproep naar inwoners die zich kandidaat willen stellen om als deskundige ruimtelijke ordening in de GECORO te zetelen. Leden van de GECORO dienen voeling te hebben met wat er in de gemeente leeft, hebben inzicht of zijn vertrouwd met de ruimtelijke ordening of bereid zich met deze materie vertrouwd te maken. Het mandaat duurt 6 jaar en is gelijklopend met de huidige legislatuur.

Jouw kandidatuur als deskundige moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 worden ingediend. Dit kan via e-mail (gecoro@hamme.be) of per brief, gericht aan het secretariaat van de GECORO, Marktplein 1, 9220 Hamme. Elke kandidatuur dient gemotiveerd en onderbouwd te zijn met o.m. genoten opleiding, diploma’s, ervaring en beschikbaarheid. De GECORO vergadert gemiddeld 3 keer per jaar ’s avonds op een weekdag.

Deel deze pagina