De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeteringspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken.

Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten, hetgeen onduidelijkheid in de hand werkt.

Daarom werd op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. De aanpassingspremie (voor specifieke aanpassingen voor senioren) blijft onafhankelijk bestaan. Om dit alles te verduidelijken zetten wij de belangrijkste wijzigingen graag even op een rijtje.

De volgende premievoorwaarden werden gelijkgesteld in het nieuwe systeem:

 • Voor eigenaars die hun woning zelf bewonen en op aanvraagdatum geen andere woning bezitten.
 • Voor het bepalen van de inkomensgrens wordt het inkomen van 2 jaar voor aanvraagdatum als referentie genomen.
 • De woning moet op aanvraagdatum minstens 30 jaar oud zijn.
 • Ingediende facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn op aanvraagdatum.
 • De premieberekening gebeurt op basis van het factuurbedrag exclusief BTW.
 • De opdeling van de werken in 4 categorieën blijft behouden. (de lijst van in aanmerking komende werken wordt in de loop van januari 2019 opnieuw vastgelegd door de Vlaamse Regering, dus mogelijk kan deze nog afwijken van de bestaande regeling)
 • De aanvraag kan nog steeds gespreid worden over maximaal 2 aanvraagdossiers, zoals het nu is. Onder bepaalde voorwaarden (30% premieregeling, zie verder) kunnen de 4 categorieën in 1 aanvraag gebundeld worden of kunnen de 2 aanvragen gespreid worden over 10 jaar.

Voor wie reeds een eerste aanvraag van de renovatiepremie indiende en kreeg toegekend veranderd er niets. De tweede aanvraag gebeurt dan onder dezelfde voorwaarden binnen de vooropgestelde termijn: minstens 1 jaar, maximaal 2 jaar na de aanvraagdatum van de eerste aanvraag. Deze termijn geldt ook in het nieuwe stelsel.

Een eerste aanvraag van de renovatiepremie volgens het oude stelsel kan nog ingediend worden tot 31/01/2019. Vanaf 1/02/2019 worden renovatiepremies volgens het nieuwe stelsel ingediend.

De verbeteringspremie (alsook de bestaande aanpassingspremie) kan nog tot en met 31 mei 2019 aangevraagd worden. Vanaf 1/06/2019 kan dat voor de verbeteringspremie enkel nog in het geïntegreerde stelsel. Een aanvraag voor de (al dan niet vernieuwde) aanpassingspremie kan vanaf 1/06/2019 apart aangevraagd worden.

Het premiebedrag in het nieuwe stelsel wordt volledig bepaald volgens het inkomen en zal een percentueel berekend bedrag zijn, op basis van de aanvaarde factuurbedragen. In het nieuwe stelsel zullen meer éénoudergezinnen en samenwoners recht hebben op het verhoogde premiepercentage van 30% aangezien de inkomensgrens hiervoor werd verhoogd. In onderstaand overzicht kan je de inkomensgrens voor alle doelgroepen raadplegen:

30% premie

 • alleenstaanden: € 31.340,00
 • alleenstaanden met 1 persoon ten laste: € 43.870,00
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste (PTL): € 43.870,00 + € 3.150/extra PTL
 • samenwonenden: € 43.870,00
 • samenwonenden met personen ten laste (PTL): € 43.870,00 + € 3.150/extra PTL

20% premie

 • alleenstaanden: € 43.870,00
 • alleenstaanden met 1 persoon ten laste: € 62.670,00
 • alleenstaanden met meerdere personen ten laste (PTL): € 62.670,00 + € 3.150/extra PTL
 • samenwonenden: € 62.670,00
 • samenwonenden met personen ten laste (PTL): € 62.670,00 + € 3.150/extra PTL
Contactpersoon

Britta Hansen | tel. 052 47 55 12 (enkel in de voormiddag) | bha@hamme.be

 

Deel deze pagina