Het lokaal bestuur heeft samen met de lokale politie, de ouderwerking en de directie van KOHa De 5-sprong beslist om als proefproject een schoolstraat in te richten voor de omgeving Killestraat en Sint-Baafswijk. Het proefproject zal lopen van 1 september 2022 tot en met 28 februari 2023.

Aan de toegangen van deze schoolstraat (t.h.v. Killestraat 28 en Killestraat 57) wordt een afsluiting geplaatst waarop het verkeersbord C3 en een onderbord 'schoolstraat' is bevestigd. Een schoolstraat is voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Motorvoertuigen (auto's, vrachtwagens, bromfietsen, ...) worden bij het begin en einde in deze straat niet toegelaten. 

Download de folder m.b.t. het proefproject 'schoolstraat omgeving KOHa De 5-sprong'. 

Wanneer is de schoolstraat actief?

De schoolstraat is actief tijdens schooldagen op volgende momenten:

  • van 08.00 u. tot 08.30 u.
  • van 11.45 u. tot 12.15 u.
  • van 13.00 u. tot 13.40 u.
  • van 15.00 u. tot 15.40 u.

Motorvoertuigen zijn dan niet toegelaten. Wie toch met de auto komt, kan iets verderop parkeren en zal te voet tot aan de schoolpoort moeten gaan.

Eénrichtingsverkeer voor auto's in Sint-Baafswijk

Gelijktijdig met de invoering van de schoolstraat wordt definitief éénrichtingsverkeer voor autovoertuigen ingesteld in de gehele Sint-Baafswijk en dit in de richting van het Dorp.

Fietsers rijden hier in beide richtingen. In Sint-Baafswijk zal tevens een fietssuggestiestrook de aanwezigheid van de fietsers komende van het Dorp accentueren. 

Veelgestelde vragen

Voor meer info of een antwoord op de veelgestelde vragen, kan je terecht op www.hamme.be/schoolveilige-omgeving-faq

Deel deze pagina