Het ontwerp-natuurbeheerplan ‘Moeren’ (registratienummer: NBP-OV-21-0029) gelegen te Hamme, opgesteld conform de bepalingen van bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en het ontwerp van toegankelijkheidsregeling, opgesteld zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten is door het Agentschap voor Natuur en Bos ontvankelijk en volledig verklaard op 03/03/2023.

Conform art. 6 §1 van het BVR van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en art. 11 §1 van het BVR van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt het ontwerp-beheerplan en -toegankelijkheidsregeling door de beheerder vzw Durme gedurende 30 dagen voor consultatie ter inzage gelegd in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1 te 9160 Lokeren. 

Het dossier zal daar ter inzage liggen van 13 maart tot 13 april 2023 tijdens de openingsuren van het secretariaat:

  • Maandag tot woensdag: 8.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 17.00 u.
  • Donderdag en vrijdag: 8.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 16.00 u.

Het dossier kan dan eveneens online worden geraadpleegd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Gedurende bovenstaande periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren verstuurd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding van de info 'pubieke consultatie ontwerpbeheerplan Moeren NBP-OV-21-0029'.

Deel deze pagina