Enkel de nog van toepassing zijnde reglementen zijn aanklikbaar. Indien er een nieuwe versie van een reglement werd opgemaakt, wordt u automatisch naar de meest recente versie doorgestuurd.
Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf

Bekendmaking: Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen

College

03/01/2017

03/01/2017

03/01/2017

Reglement inname/privatisering openbaar domein (belasting)

Gemeenteraad

25/01/2017

31/01/2017

01/01/2017

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen

Gemeenteraad

22/02/2017

06/03/2017

11/03/2017

Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (belasting)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken (belasting)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Hinderlijke inrichtingen (belasting)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Aanvullend reglement van de politie van het wegverkeer (aanvulling)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Reglement Miraprijs

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Verkavelingsvergunning opheffing

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

12/03/2017

Verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten tijdens Hamme carnaval (politieverordening)

Gemeenteraad

22/02/2017

07/03/2017

26/03/2017

Aanvullend reglement op het verkeer (Parkeerplaats Weststraat)

College

17/01/2017

24/01/2017

24-01-2017

Aanvullend reglement op het verkeer (Parkeerplaats bestuurder met beperker Spinnewiel)

College

14/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

Aanvullend reglement op het verkeer - aanvulling - 22-2-2017

Gemeenteraad

22/2/2017

07/03/2017

22/02/2017

Gemeentelijke sportcentra (retributie)

Gemeenteraad

29/03/2017

04/04/2017

09/04/2017

GBS De Dobbelsteen: oprichting ouderraad en huishoudelijk reglement

Gemeenteraad

29/03/2017

10/04/2017

15/04/2017

Subsidiereglement opruimen zwerfvuil door individuen

Gemeenteraad

29/03/2017

10/04/2017

15/04/2017

Subsidiereglement opruimen zwerfvuil door verenigingen en scholen

Gemeenteraad

29/03/2017

10/04/2017

15/04/2017

Gemeentelijke academie: actualiseren arbeidsreglement

Gemeenteraad

26/04/2017

15/05/2017

01/09/2017

Academie Hamme - retributiereglement

Gemeenteraad

24/05/2017

01/06/2017

06/06/2017

Academie Hamme - schoolreglement

Gemeenteraad

24/05/2017

01/06/2017

06/06/2017

Subsidiereglement culturele verenigingen

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

Behaagactie (reglement)

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

Reglement op de politie op het verkeer - snelheidszones Moerzeke en Zogge (wijziging)

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

GBS De Dobbelsteen - schoolreglement

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

GKS Ondersteboven - schoolreglement

Gemeenteraad

21/06/2017

30/06/2017

05/07/2017

Behaagactie (tariefreglement)

College

18/07/2017

01/08/2017

06/08/2017

Wuitensmarsen 2017 - tijdelijke politieverordening

College

20/06/2017

14/09/2017

21 t/m 23/09/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen 'De Dobbelsteen' en 'Ondersteboven' Gemeenteraad 13/09/2017 14/09/2017 19/09/2017
Kerstmarkt 2017 - tijdelijke politieverordening (verkeersmaatregelen) College 17/10/2017 19/10/2017 15/12/2017
Flandriencross 2017 - tijdelijke politieverordening (verkeersmatregelen) College 17/10/2017 19/10/2017 17/11 t/m 01/12/2017
Flandriencross 2017 - tijdelijke politieverordening (glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen) Gemeenteraad  25/10/2017 27/10/2017  26/11 t/m 27/11/2017
Parkeerplaats bij elektrische laadpaal (aanvullend reglement) College 28/11/2017 20/12/2017 25/12/2017
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op tweede verblijven Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het bewaren van dieren Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op plaatsrechten op markten en foren Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op opgravingen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op het overwelven van grachten Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Belasting op verwaarlozing Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke uitleendienst Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Retributie op de gemeentelijke uitleendienst Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 01/01/2018
Ronde van Vlaanderen 2018 - tijdelijke politieverordening veiligheid Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017 Geldig op 01/04/2018
Gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017  08/01/2018
Gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een register voor verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017   08/01/2018
Reglement premie winkelgevelrenovatie handelspanden in het kernwinkelgebied Gemeenteraad 20/12/2017 03/01/2017   08/01/2018