Enkel de nog van toepassing zijnde reglementen zijn aanklikbaar
Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Instellen van delen De ring en Slangstraat als fietsstraat (aanvullend reglement) Gemeenteraad 24/01/2018 30/01/2018 04/02/2018
Carnavalstoet Moerzeke 2018 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 30/01/2018  01/02/2018  Op 11/02/2018
Burgemeester Lemmensstraat - uitwijkstrook (aanvullend reglement) College van burgemeester en schepenen  20/02/2018  22/02/2018 27/02/2018
Carnaval centrum 2018 - politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen  27/02/2018  01/03/2018 Op 11/03/2018
Carnaval centrum 2018 - verbod op het schenken van drank in glazen Gemeenteraad  28/02/2018   01/03/2018 Van 11/03/2018 t/m 13/03/2018
Zwerfvuil - opruimen door individuen (subsidie) Gemeenteraad   28/02/2018   01/03/2018  06/03/2018
Zwerfvuil - opruimen door verenigingen (subsidie) Gemeenteraad   28/02/2018   01/03/2018 06/03/2018
Kippenproject 2018 - tariefreglement College van burgemeester en schepenen   27/02/2018   01/03/2018 06/03/2018
Carnaval centrum 2018 - verbranding van de versleten wuiten (aanvullend reglement wegverkeer) College van burgemeester en schepenen  06/03/2018  08/03/2018 12/03/2018 t/m 13/03/2018
Ronde van Vlaanderen 2018 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 13/03/2018 15/03/2018 31/03/2018 t/m 01/04/2018
Gemeentelijke sportcentra (retributiereglement) Gemeenteraad 28/03/2018 03/04/2018 08/04/2018
Gemeentelijke sportcentra (retributiereglement) Gemeenteraad 25/04/2018 02/05/2018 07/05/2018
Miraprijs Gemeenteraad 25/04/2018 02/05/2018 07/05/2018
Academiereglement Gemeenteraad 23/05/2018 28/05/2018 01/06/2018
Speelstraten (tijdelijke politieverordening) College van burgemeester en schepenen 29/05/2018 05/06/2018 10/06/2018
Fantasia Festival (tijdelijke politieverordening) College van burgemeester en schepenen 26/06/2018 28/06/2018 07/07/2018 t/m 08/07/2018
De Dobbelsteen - arbeidsreglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Ondersteboven - arbeidsreglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Academie - arbeidsreglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Wijkwerkcheques - reglement Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 28/06/2018
Reglement op de politie op het verkeer (Hof ter Donck - Vlierkouter) Gemeenteraad 20/06/2018 28/06/2018 03/07/2018
Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda 2018 Gemeenteraad 12/09/2018 13/09/2018 13/09/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
GBS De Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
GKS Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad 12/09/2018 19/09/2018 24/09/2018
Veldstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen 02/10/2018 09/10/2018 14/10/2018
Nieuwelaan - parkeerverbod College van burgemeester en schepenen 02/10/2018 09/10/2018 14/10/2018
Kapellestraat - éénrichtingsverkeer College van burgemeester en schepenen 16/10/2018 22/10/2018 22/10/2018
Flandriencross 2018 - verbod glazen recipiënten/gelegenheids-uitbatingen Gemeenteraad 24/10/2018 29/10/2018 18/11/2018 t/m 19/11/2018
Kapellestraat/Achterthof - éénrichtingsverkeer Gemeenteraad 24/10/2018 29/10/2018 30/10/2018
Parallelweg N41 - landbouwstraat Gemeenteraad 24/10/2018 29/10/2018 Van zodra de verticale signalisatie geplaatst is
Nieuwstraat - tijdelijk verkeersreglement College van burgemeester en schepenen 06/11/2018 07/11/2018 07/11/2018 t/m 31/12/2018
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 28/11/2018  04/12/2018 09/12/2018
Kerstmartkt 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 18/12/2018 20/12/2018 21/12/2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Gemeenteraad 19/12/2018 28/12/2018  01/01/2019
Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Algemene heffing op gezinnen Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het bewaren van dieren  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op opgravingen  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg  Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op tweede verblijven  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op verwaarlozing  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op plaatsrechten op markten en foren  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Belasting op het overwelven van grachten  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018   01/01/2019
Ronde Van Vlaanderen 2019 - tijdelijke politieverordening  Gemeenteraad  19/12/2018  28/12/2018 Op 07/04/2019
Eénrichtingsverkeer Nieuwstraat Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018 Vanaf 20/12/2018
Landbouwstraat Zandvoorde en aanpassing bestaande landbouwstraten Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018 Vanaf 30/01/2019
Reglement publiek toegankelijke inrichtingen Gemeenteraad 19/12/2018  28/12/2018 01/01/2019