Reglementen en verordeningen, indien nog van toepassing, zijn hier raadpleegbaar. Indien er een nieuwe versie van een reglement werd opgemaakt, wordt u automatisch naar de meest recente versie doorgestuurd.

Een inzage-aanvraag voor besluiten kan gebeuren via het formulier openbaarheid van bestuur. Tegen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. De besluitenlijsten verdwijnen van deze pagina wanneer de toezichtstermijn is afgelopen.

 
Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Spinnewiel) College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/02/2019
Reglement parkeerplaats voor bestuurder met beperking (Geemstraat) College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/02/2019
Carnaval Kastel - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 22/01/2019 29/01/2019 03/03/2019
Reglement voorwaarden exploiteren taxidienst Gemeenteraad 30/01/2019 19/02/2019 24/02/2019
Politieverordening carnaval centrum: verbod op glazen recipiënten Gemeenteraad 27/02/2019 01/03/2019 31/03/2019 t/m 02/04/2019
Politiereglement verkiezingspropaganda Gemeenteraad 27/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
Carnaval centrum - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 27/03/2019 31/03/2019
Carnaval centrum - verbranding van de Wuiten - tijdelijke politieverordening verkeer College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 27/03/2019 01/04/2019
Ronde van Vlaanderen - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 26/03/2019 05/04/2019 06 & 07/04/2019
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden Gemeenteraad 27/03/2019 05/04/2019 10/04/2019
Huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 27/03/2019 05/04/2019 10/04/2019
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW-raad

27/03/2019

05/04/2019 10/04/2019
Besluitenlijst AGB HIM

26/03/2019

22/05/2019  
Academiereglement Gemeenteraad  22/05/2019 28/05/2019  02/06/2019
Gemeentelijke sportcentra (retributie) Gemeenteraad  22/05/2019 28/05/2019  02/06/2019
Fantasia 2019 - tijdelijke politieverordening op het verkeer College van burgemeester en schepenen 11/06/2019  04/07/2019  06/07/2019
Burgemeester Lemmensstraat - parkeerplaats College van burgemeester en schepenen 11/06/2019 14/06/2019 19/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Aartstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 26/06/2019
Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martens Ommegangstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 26/06/2019
Reglement op de politie op het verkeer - Spinnerstraat Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 Bij opstelling signalisatie
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Buurtinformatienetwerken (BIN) Hamme - charter en huishoudelijk reglement Gemeenteraad 19/06/2019 25/06/2019 30/06/2019
Wuitensmarsen 2019 - tijdelijke politieverordening College van burgemeester en schepenen 10/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Gecoro - huishoudelijk reglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019 19/09/2019
Dobbelsteen - schoolreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019   19/09/2019
Ondersteboven - schoolreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019   19/09/2019
Dobbelsteen en Ondersteboven - retributiereglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Bibliotheek  -retributiereglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  10/10/2019
Zomerbraderij - martkreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Kerstmarkt - marktreglement Gemeenteraad 11/09/2019 14/09/2019  19/09/2019
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen  17/09/2019  27/09/2019  
Besluitenlijst Vast bureau  17/09/2019  27/09/2019  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen  24/09/2019  27/09/2019  
Besluitenlijst Vast bureau  24/09/2019  27/09/2019  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 08/10/2019 23/10/2019  
Besluitenlijst Vast bureau 08/10/2019 23/10/2019  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 15/10/2019 23/10/2019  
Besluitenlijst Vast bureau 15/10/2019 23/10/2019  
Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen 22/10/2019 26/10/2019  
Besluitenlijst Vast bureau 22/10/2019 26/10/2019  
Besluitenlijst Raad voor maatschappelijk welzijn 23/10/2019 26/10/2019  
Besluitenlijst Gemeenteraad 23/10/2019 26/10/2019  
Flandriencross 2019: verbod op glazen recipiënten en gelegenheidsuitbatingen Gemeenteraad 23/10/2019 26/10/2019 17/11/2019
Besluitenlijst AGB HIM 26/09/2019 26/10/2019