Reglementen en verordeningen, indien nog van toepassing, zijn hier raadpleegbaar. Een inzage-aanvraag voor besluiten kan gebeuren via het formulier openbaarheid van bestuur. Tegen besluiten kan klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid.
Orgaan
Datum goedkeuring/aanname
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
 Besluitenlijst Gemeenteraad 03/01/2019 13/01/2019  n.v.t.
Besluitenlijst OCMW-raad 03/01/2019 13/01/2019 n.v.t