Enkel de nog van toepassing zijnde reglementen zijn aanklikbaar
Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Belastingsreglement op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op overwelven van grachten

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de tijdelijke inname/privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het openbaar domein vereisen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op plaatsrechten op markten en foren

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Algemene heffing op gezinnen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op herdenkingszuilen na ontruiming

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement inzake het leveren en plaatsen van gedenkplaten op columbariumnissen en herdenkingszuilen op de strooiweiden - aanpassing

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet - fiscale ontvangsten en vaststelling van de factuurvoorwaarden - aanpassing

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Retributiereglement voor de gemeentelijke basisscholen

Gemeenteraad

16/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

Huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Gemeenteraad

16/12/2015

23/12/2015

16/12/2015

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

16/12/2015

11/09/2017

16/09/2017

Reglement subsidiëring kadervorming

Gemeenteraad

16/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

Marktreglement kerstmarkt

Gemeenteraad

25/11/2015

11/09/2017

16/09/2017

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (bebouwde kom)

Gemeenteraad

28/10/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Slangstraat - Marktplein - roodkruisstraat - Meulenbroek - Drapstraat - Biezestraat - Calvarieberg)

Gemeenteraad

28/10/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (snelheidszones)

Gemeenteraad

28/10/2015

28/01/2016

02/02/2016

Stedenbouwkundige verordening kleinschalige windturbines

Gemeenteraad

28/10/2015

16/05/2016

16/04/2016

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

16/06/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (intrekking)

Gemeenteraad

16/09/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (toevoeging)

Gemeenteraad

16/09/2015

28/01/2016

02/02/2016

Reglement startende jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad

16/09/2015

24/09/2015

28/09/2015

Reglement subsidiëring jeugdprojecten en jubilea

Gemeenteraad

16/09/2015

24/09/2015

28/09/2015

Marktreglement zomerbraderij

Gemeenteraad

17/06/2015

28/01/2016

02/02/2016

Retributie voor de academie voor muziek, woord en dans

Gemeenteraad

17/06/2015

22/06/2015

27/06/2015

Retributie gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

17/06/2015

22/06/2015

27/06/2015

Retributie voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke en verwijderbare bedrijfsafvalstoffen

Gemeenteraad

27/05/2015

01/06/2015

06/06/2015

Vaststelling reglement maaltijdcheques

Gemeenteraad

29/04/2015

28/01/2016

02/02/2016

Retributiereglement repetitielokalen JC Den Appel

Gemeenteraad

29/04/2015

04/05/2015

09/05/2015

Huishoudelijk reglement veiligheidscel

Gemeenteraad

25/03/2015

28/01/2016

02/02/2016

GKS Ondersteboven - schoolreglement en pedagogisch project

Gemeenteraad

25/03/2015

28/01/2016

02/02/2016

Huishoudelijk reglement JC Den Appel

Gemeenteraad

21/01/2015

06/03/2015

11/03/2015

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (zaterdagmarkt)

Gemeenteraad

25/02/2015

28/01/2016

02/02/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Meulenbroek - Ardoykouter - Zandvoorde)

Gemeenteraad

25/02/2015

28/01/2016

02/02/2016

Politieverordening: verbod schenken van dranken in glazen recipiënten carnaval 2015

Gemeenteraad

25/02/2015

01/03/2015

15 t/m 17/03/2015

Lokaal toewijzingsreglement

Gemeenteraad

25/02/2015

28/01/2016

25/02/2015

Retributiereglement kinderbegraafplaatsen

Gemeenteraad

25/02/2015

27/02/2015

04/03/2015

Huishoudelijk reglement op de gemeentelijke visserijen

Gemeenteraad

21/01/2015

26/01/2015

31/01/2015

Aanpassing reglement buurtsubsidies

Gemeenteraad

17/12/2014

28/01/2016

01/01/2015

Opheffing retributie brandweer

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Algemene heffing gezinnen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

algemene heffing bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting tweede verblijven

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

belasting openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op sommige tussenkomsten lokale politie

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op bewaren van dieren

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting foorinrichtingen opgericht op privaat terrein

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op plaatsrechten markten en foren

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting privatisering/inname openbaar domein

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belasting overwelven grachten

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015

Belastingsreglement op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken

Gemeenteraad

17/12/2014

06/01/2015

01/01/2015