Enkel de nog van toepassing zijnde reglementen zijn aanklikbaar
Orgaan
Datum goedkeuring
Datum bekendmaking
Geldig vanaf
Reglement m.b.t. de subsidiëring van erkende wijkraden

Gemeenteraad

23/11/2016

09/12/2016

01/01/2017

Tijdelijke verordening betreffende de Flandriencross 2016

Gemeenteraad

26/10/2016

14/11/2016

27/11/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Sint-Janstraat - Hoogstraat - Hofterbossen)

Gemeenteraad

27/01/2016

27/01/2016

27/01/2016

Vervoershulp jeugdwerk (reglement) Gemeenteraad  24/02/2016  03/03/2016  08/03/2016
Vervoershulp jeugdwerk (retributie)

Gemeenteraad

24/02/2016

03/03/2016

08/03/2016

Kippenproject (reglement)

Gemeenteraad

24/02/2016

03/03/2016

08/03/2016

Kippenproject (tarieven)

College

01/03/2016

 03/03/2016  08/03/2016
Acties gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad - vaststelling machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden

Gemeenteraad

24/02/2016

06/04/2016

11/04/2016

Buitenspeeldag (tariefreglement)

College

05/04/2016

08/04/2016

13/04/2016

Vakantie speelpleinorganisaties (reglement)

Gemeenteraad

27/04/2016

09/05/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Korte Geemstraat - Evangeliestraat - Buntstraat - Hofterbossen)

Gemeenteraad

27/04/2016

27/04/2016

27/04/2016

Delegatie vaststelling van aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer (aan het college van burgemeester en schepenen)

Gemeenteraad

27/04/2016

27/04/2016

27/04/2016

Retributiereglement acties jeugddienst

Gemeenteraad

25/05/2016

06/06/2016

11/06/2016

Retributie sportcentra - aanpassing

Gemeenteraad

25/05/2016

06/06/2016

06/06/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Plezantstraat)

College

24/05/2016

31/5/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Kleinbroekstraat)

College

31/05/2016

07/06/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Meulenbroekstraat)

College

07/06/2016

14/06/2016

Tijdstip plaatsing

GBS De Dobbelsteen: huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang Gemeenteraad 22/06/2016 07/09/2017 12/09/2017
GBS De Dobbelsteen: wijziging arbeidsreglement Gemeenteraad 22/06/2016 07/09/2017 12/09/2017
GBS De Dobbelsteen: schoolreglement

Gemeenteraad

22/06/2016

07/09/2017

12/09/2017

GKS Ondersteboven: huishoudelijk reglement voor- en naschoolse opvang

Gemeenteraad

22/06/2016

07/09/2017

12/09/2017

GKS Ondersteboven: schoolreglement  Gemeenteraad  22/06/2016  07/09/2017  12/09/2017
Reglement toekenning eretitels schepenen en Gemeenteraadsleden

Gemeenteraad

22/06/2016

28/06/2016

22/06/2016

Reglement aankoop-bouwen-verbouwen particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Reglement herstellingen aan gemeentelijke jeugdwerkinfrastructuur door particuliere jeugdwerkinitiatieven

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Reglement herstellen-saneren particuliere jeugdwerkinfrastructuur

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Reglement subsidiëring jeugdprojecten toegankelijkeid-diversiteit

Gemeenteraad

22/06/2016

29/06/2016

01/07/2016

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer (Slangstraat-Hospitaalstraat)

Gemeenteraad

22/6/2016

30/6/2016

Tijdstip plaatsing

Lokale rechtspositieregeling gemeentepersoneel (aanpassing)

Gemeenteraad

22/06/2016

04/07/2016

01/07/2016

Retributiereglement acties jeugddienst Gemeenteraad 25/06/2016 06/06/2016 11/06/2016
Retributiereglement gemeentelijke sportcentra Gemeenteraad 25/06/2016 06/06/2017 11/06/2016
         
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Verbindingstraat)

College

28/06/2016

12/06/2016

Tijdstip plaatsing

Tijdelijk aanvullend reglement speelstraten 2016

College

12/07/2016

13/07/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer n.a.v. de speelstraten 2016

College

12/07/2016

26/07/2016

Tijdstip plaatsing

Renovatie handelspanden (reglement)

Gemeenteraad

22/06/2016

26/07/2016

01/07/2016

Reglement Winkelgevelrenovatie

Gemeenteraad

22/06/2016

26/07/2016

01/07/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Marktplein - Meulenbroek)

College

26/07/2016

02/08/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (intrekking Buntstraat GR 27/04/2016)

College

09/08/2016

23/08/2016

Tijdstip uitvoering

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Schoolstraat)

College

09/08/2016

23/08/2016

Tijdstip plaatsing

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Kleine Gasmeterstraat)

College

09/08/2016

23/08/2016

Tijdstip plaatsing

Tijdelijke politieverordening op het vekeer n.a.v. de Wuitensmarsen 2016

College

09/08/2016

14/08/2016

22 t/m 24/09/2016

Kopiereglement

Gemeenteraad

14/09/2016

22/09/2016

01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen

Gemeenteraad

14/09/2016

26/09/2016

01/10/2016

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer (Baantje - De Ring)

Gemeenteraad

14/09/2016

26/09/2016

Tijdstip plaatsing

Tijdelijke politieverordening maatregel op proef - parkeerplaatsen marktplein

Gemeenteraad

26/10/2016

2/11/2016

Tijdstip plaatsing

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Gemeenteraad

14/12/2016

20/12/2016

01/01/2017

Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Algemene heffing gezinnen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Algemene heffing bedrijven en vrije beroepen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op tweede verblijven

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting afgifte administratieve stukken en afsluiten van huwelijken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op sommige tussenkomsten van lokale politie

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het bewaren van dieren

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op niet reglementaire plaatsen of tijdstippen of niet reglementaire recipiënten

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting afleveren verkavelingsvergunningen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op de huis aan huisverspreiding van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting foorinrichtingen privaat terrein

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting plaatsrechten markten en foren

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op opgravingen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting inname/privatisering openbaar domein

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op aanvragen tot of melding voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting op leegstand gebouwen, woningen, kamers, studenenkamers en overige woongelegenheden

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belasting overwelven grachten

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Belastingreglement op ambtshalve uitgevoerde werken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke scholen (opheffing oudere reglementen)

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

Retributiereglement verkeerssignalisatie voor privé doeleinden

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

JC Den Appel (retributiereglement)

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

JC Den Appel: danszaal (gebruiksreglement)

Gemeenteraad

14/12/2016

11/09/2017

16/09/2017

Reglement bedeling gratis afvalzakken

Gemeenteraad

14/12/2016

21/12/2016

01/01/2017

De Dobbelsteen: huishoudelijk reglement turnzaal

Gemeenteraad

14/12/2016

11/09/2017

16/09/2017