Je kan een schuldvorderingsverklaring indienen voor gemaakte verplaatsingskosten op de verkiezingsdag in het kader van de verkiezingen.

Voorwaarden

Je kan je reiskosten terugbetaald krijgen indien je:

  • op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente woont waar je moet stemmen;
  • loon- of weddetrekkende bent en je je beroep moet uitoefenen in een andere gemeente dan die waar je moet stemmen (dit geldt ook voor de leden van je gezin);
  • student bent die voor het volgen van de cursussen in een andere gemeente verblijft dan die waar je moet stemmen;
  • verblijft in een verpleeg- of gezondheidsinrichting gelegen in een andere gemeente dan die waar je moet stemmen.

Procedure

Je vult het document 'Schuldvorderingsverklaring. Reiskosten verkiezingen voor kiezers.' in en ondertekent het. Je kan dit document downloaden of afhalen aan het loket van Team burgerzaken.

De kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente wonen waar zij moeten stemmen, halen bij Team burgerzaken een uittreksel uit het bevolkingsregister af of vragen het aan via het thuisloket. De andere kiezers voegen een attest bij van hun werkgever, de directie van de school of van de verpleeg- of gezondheidsinrichting.

Bij het volledig ingevulde formulier voeg je je afgestempelde oproepingsbrief (geen kopie), het uittreksel of attest en indien van toepassing je gebruikte vervoersbewijs. Als je de verplaatsing met de auto deed, noteer je dat op het formulier.

De documenten die betrekking hebben op de reiskosten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en van het Vlaams Parlement van 26/05/2019 stuur je vóór 26/08/2019 op naar de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Verkiezingen/Reiskosten, Park Atrium - Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel.

Het is ook mogelijk om de reiskosten online in te geven: Op www.verkiezingen.fgov.be vind je een link naar de online toepassing.

Deel deze pagina