Je kan een schuldvorderingsverklaring indienen voor gemaakte verplaatsingskosten op de verkiezingsdag in het kader van de verkiezingen.

Voorwaarden

Je kan je reiskosten terugbetaald krijgen indien je:

  • op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente woont waar je moet stemmen;
  • loon- of weddetrekkende bent en je je beroep moet uitoefenen in een andere gemeente dan die waar je moet stemmen (dit geldt ook voor de leden van je gezin);
  • student bent die voor het volgen van de cursussen in een andere gemeente verblijft dan die waar je moet stemmen;
  • verblijft in een verpleeg- of gezondheidsinrichting gelegen in een andere gemeente dan die waar je moet stemmen.

Procedure

Je vult het document 'Aanvraag terugbetaling reiskosten kiezers' in en ondertekent het. Je kan dit document downloaden of afhalen aan het loket van de dienst burgerzaken.

De kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente wonen waar zij moeten stemmen, halen bij de dienst burgerzaken een uittreksel uit het bevolkingsregister af of vragen het aan via het thuisloket. De andere kiezers voegen een attest bij van hun werkgever, de directie van de school of van de verpleeg- of gezondheidsinrichting.

Bij het volledig ingevulde formulier voeg je je afgestempelde oproepingsbrief (geen kopie), het uittreksel of attest en indien van toepassing je gebruikte vervoersbewijs. Als je de verplaatsing met de auto deed, noteer je dat op het formulier.

De documenten die betrekking hebben op de reiskosten voor de Provincie- en Gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 stuur je vóór 14/01/2019 op naar het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

Deel deze pagina