Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Eenmalige reservatie zaal

Uren van gebruik *
Van
Tot

De sportdienst maakt een factuur op en bezorgt deze per post aan de gebruiker.

Factuur

Nieuwe facturatiegegevens

Bevestiging van aanvraag tot reservatie

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk retributiereglement sportcentra.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.
  • ik heb kennis genomen dat deze aanvraag tot reservatie pas wordt bevestigd op de eerstvolgende werkdag door de sportdienst. Pas na bevestiging is deze reservatie definitief.