Dit is een retributie op de afgifte van conformiteitsattesten volgens de decretale wetgeving en uitvoeringsbesluiten. Ze is verschuldigd door de aanvrager. Het attest wordt samen met de factuur overgemaakt.

Procedure

  • Je vult het aanvraagformulier in.
  • Je maakt een afspraak bij de huisvestingsambtenaar op het nummer 052 47 55 63.

Bedrag

Ook wanneer het aangevraagde conformiteitsattest geweigerd wordt:

  • zelfstandige woning: € 62,50 per attest
  • kamerwoning: € 62,50 voor een kamerwoning tot 5 kamers
  • kamerwoning vanaf 6 kamers: € 62,50 voor de kamerwoning vermeerderd met € 12,50 vanaf de 6de kamer met een totaal maximum van € 1.250,00.

Geldigheidsduur

  • Technisch verslag van conformiteitsonderzoek woning of kamer met score van max. 9 punten: 10 jaar vanaf afgiftedatum
  • Technisch verslag van conformiteitsonderzoek woning of komer met score tussen 10 en 14 punten: 5 jaar vanaf afgiftedatum

Uitzonderingen

Je ontvangt een vrijstelling wanneer je een samenwerkingsprotocol hebt tussen Team wonen en huisvesting, Team leven en welzijn, de Zonnige Woonst en SVK Woonaksent.

Deel deze pagina