Dit is een retributie op de afgifte van conformiteitsattesten volgens de decretale wetgeving en uitvoeringsbesluiten. Ze is verschuldigd door de aanvrager. Het attest wordt samen met de factuur overgemaakt.

Procedure

  • Je vult het aanvraagformulier in.
  • Je maakt een afspraak bij de huisvestingsambtenaar op het nummer 052 47 55 63.

Bedrag

Ook wanneer het aangevraagde conformiteitsattest geweigerd wordt:

  • zelfstandige woning: € 62,50 per attest
  • kamerwoning: € 62,50 voor een kamerwoning tot 5 kamers
  • kamerwoning vanaf 6 kamers: € 62,50 voor de kamerwoning vermeerderd met € 12,50 vanaf de 6de kamer met een totaal maximum van € 1.250,00.

Geldigheidsduur

  • Technisch verslag van conformiteitsonderzoek woning of kamer met score van max. 9 punten: 10 jaar vanaf afgiftedatum
  • Technisch verslag van conformiteitsonderzoek woning of komer met score tussen 10 en 14 punten: 5 jaar vanaf afgiftedatum

Uitzonderingen

Je ontvangt een vrijstelling wanneer je een samenwerkingsprotocol hebt tussen de huisvestingsdienst, de Zonnige Woonst, het OCMW en SVK Woonaksent.

Deel deze pagina