Aquafin plant in samenwerking met het lokaal bestuur wegen- en rioleringswerken in Doorn/Legierstraat (deel).

Volgende werken zullen uitgevoerd worden:

  • aanleggen van RWA- en DWA-riolering
  • aanleggen van een drukrioleringssysteem
  • vernieuwen van doorsteek waterloop 2e categorie
  • herprofileren van grachten
  • bouwen van een pompstation en overstort
  • opbraak en vernieuwing van de wegenis in het volledige projectgebied
  • maken van huis- en straatkolkaansluitingen
  • leveren en plaatsen van groenvoorzieningen
Startdatum

1 april 2019

Uitvoeringstermijn

100 werkdagen

Gevolgen

Zeer sterke verkeershinder in de betreffende straten.
Fietsers hebben steeds doorgang.

Algemene informatie

De bewoners werden vooraf uitgenodigd op een informatievergadering.
De actuele informatie over deze werken kan je raadplegen via www.geopunt.be.

Contactcenter Aquafin

tel. 03 450 45 11 | www.aquafin.be

Deel deze pagina