Aquafin plant in samenwerking met het gemeentebestuur wegen- en rioleringswerken in Doorn/Legierstraat (deel).

In een deel van de Sint-Annastraat worden rioleringswerken uitgevoerd. Vanaf 1 april tot 13 mei 2019 is er geen doorgang voor autoverkeer. Een omleiding is voorzien via Bookmolenstraat en Hansevelde. Na 13 mei wordt de beurtelingse doorgang geregeld met verkeerslichten.

Volgende werken zullen uitgevoerd worden:

  • aanleggen van RWA- en DWA-riolen in open sleuf
  • aanleggen van een drukrioleringssysteem inclusief persleiding en pompputten
  • vernieuwen van doorsteek waterloop 2e categorie d.m.v. koker 1200 x 800 mm inclusief oeverbescherming d.m.v. schanskorven en aanbrengen van stortsteen
  • herprofileren van grachten en aanbrengen van palen met kantplanken langs de grachten
  • bouwen van een 2DWA pompstation
  • bouwen van een overstort
  • bouwen van kopmuren
  • opbraak en vernieuwing van de wegenis dmv asfaltverharding, cementbetonverharding, en betonstraatstenen in het volledige projectgebied
  • maken van huis- en straatkolkaansluitingen
  • leveren en plaatsen van groenvoorzieningen
Startdatum

1 april 2019

Uitvoeringstermijn

100 werkdagen

Gevolgen

Zeer sterke verkeershinder in betreffende straten.
Fietsers hebben steeds doorgang.

Algemene informatie

De bewoners werden vooraf uitgenodigd op een informatievergadering.
De actuele informatie over deze werken kan je raadplegen via www.geopunt.be.

Contactcenter Aquafin

tel. 03 450 45 11 | www.aquafin.be

Deel deze pagina