20
jul
2018
Vraag om tussenkomst gemeentelijke schattingscommissie met betrekking tot vaststelling van schade aan teelten.

De schattingscommissie komt samen op vraag van de getroffen land- of tuinbouwer. Hij dient hiertoe een schriftelijke aanvraag te richten naar het gemeentebestuur Hamme.

Bij deze aanvraag tot vaststelling van schade, voeg je best al een aanwijzing van de schade, meer bepaald een kopie van de ligging van de percelen met vermelding van de teelten en de oppervlakten van de percelen. Voeg - indien mogelijk - ook recente foto’s van de getroffen percelen. Je kan hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier.

Belang van de vaststelling

De vaststelling van schade kan van belang zijn in volgende gevallen:

  • Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing. De schade moet minstens 20% bedragen van de oppervlakte van het perceel om in aanmerking te komen.
  • Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
  • Het proces verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan eventueel gebruik worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese Richtlijn.

Indien je wenst beroep te doen op de schattingscommissie, gelieve steeds vóór het oogsten van de gewassen jouw aanvraag te richten naar het gemeentebestuur Hamme, t.a.v. de heer Burgemeester, Marktplein 1 te 9220 Hamme.

Meer info
Mevr. Ginette Van Acker (dienst vergunningen)
tel. 052 47 55 62 | gac@hamme.be
(enkel bereikbaar in de voormiddag van dinsdag t/m zaterdag)

Deel deze pagina