Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager (1/3)

Kandidatuurstelling (2/3)

Kandidatuurstelling (3/3)

Gegevens voorzitter of secretaris

Voor het behalen van volgende ereplaatsen *

Gegevens kandidaat

Gegevens afdeling

Getuigschrift, diploma of krantenartikel

Actiefoto's

Indien je meer dan één persoon of vereniging als kandidaat wenst voor te stellen, mag je dit formulier meerdere malen invullen.

Opgelet, je kan slechts kandidaten voorstellen tot en met 31 januari 2022.