Deze subsidie houdt rekening met een aantal factoren en dient:

  • om te komen tot een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidieverdeling.
  • om een positieve evolutie van het gemeentelijk sportgebeuren in de lokale sportclubs te kunnen waarnemen.
  • om een goede en efficiënte werking van de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
  • om deskundigheid en kadervorming in de lokale sportverenigingen aan te moedigen.
  • om uiteindelijk zoveel mogelijk inwoners van Hamme in beweging/aan het sporten te krijgen!

Voorwaarden

Basisvoorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor deze subsidie:

  • erkend zijn door de gemeente of aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
  • ten minste reeds één jaar actief zijn.
  • minstens uit tien leden bestaan, die actief aan sport doen.
  • nog steeds actief zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de subsidie .
  • een sporttak beoefenen die behoort tot één van de sporten vermeld in de lijst in bijlage.

Procedure

Vanaf dit jaar kan de subsidiedossiers online invullen. Je hebt hiervoor wel een gmail-account nodig. Wie niet beschikt over een computer/internet en/of een gmail-account, kan altijd een papieren versie verkrijgen bij de sportdienst.

Alle dossiers dienen ten laatste op woensdag 30 september in het bezit te zijn van de sportdienst. De inschrijving is afgesloten. 

Zorg bij het invullen van het subsidiedossier dat je alle nodige info bij de hand hebt (diploma’s trainers, rekeningnummer, ondernemingsnummer, …). Let op: op het einde kan je eenmalig je antwoorden controleren. We raden aan dit overzicht te printen, zo kan je dit bijhouden en het komende jaar raadplegen.

Deel deze pagina