De subsidie volgens beleidsprioriteit 2 is een toelage, welke tot doel heeft de kwaliteit van de sportbegeleiding, gericht naar de jeugdsporters, in sportverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur van Hamme, een sport beoefenen van de sporttakkenlijst en aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederaties te verbeteren.

De subsidies zijn facultatieve financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente.

Voorwaarden

De basisvoorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor deze jeugdsubsidie:

  • erkend zijn door de gemeente op basis van het erkenningsreglement.
  • een sport aanbieden van de sporttakkenlijst.
  • ten minste reeds één jaar actief zijn.
  • beschikken over een afzonderlijke jeugdwerking (aparte jeugdtrainingen)
  • minstens tien jeugdleden hebben, die actief aan sport doen.
  • nog steeds actief zijn op het ogenblik van de uitbetaling van de subsidie.
  • aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Procedure

Subsidieformulieren worden door de sportdienst aan alle erkende Hamse sportverenigingen, die een sporttak beoefenen die op de sporttakkenlijst staat, automatisch verstrekt vóór 1 september.  De gevraagde gegevens hebben betrekking op het werkingsjaar van 1 augustus tot en met 31 juli.

Het volledig en correct ingevulde subsidieformulier wordt aan de sportdienst bezorgd, jaarlijks vóór datum van 1 oktober van het nieuwe werkingsjaar.  Elke vereniging waarvan het subsidieformulier laattijdig door de sportdienst wordt ontvangen, zal geen aanspraak kunnen maken op de subsidie voor het betrokken werkingsjaar.

De uitbetalingsverdeling dient gegund te worden door het college van burgemeester en schepenen vóór datum van 31 december van elk dienstjaar binnen het MJP 2014-2019.

Deel deze pagina