Het lokaal bestuur Hamme werft aan:

Teamverantwoordelijke cultuur en roerend erfgoed

niveau B4-B5 | voltijds | in statutair verband | met een wervingsreserve van 2 jaar

Functie:

Je hebt de algemene leiding van Cultureel Centrum Jan Tervaert, dienst cultuur & roerend erfgoed. Als teamverantwoordelijke ben je eindverantwoordelijke voor alle aspecten van de werking van het dagelijks beheer van het Cultureel Centrum. Je ontwikkelt en organiseert een integraal een kwalitatief cultuuraanbod binnen het lokaal bestuur.

Je werkt onder leiding en verantwoordelijkheid van het departementshoofd vrije tijd. Qua programmatie rapporteer je aan de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de EVA-VZW Cultureel Centrum Jan Tervaert.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een bachelor diploma
 • Je hebt een algemene culturele achtergrond
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Slagen voor een selectieprocedure

Ons aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur
 • Interessante verloning
 • Over te nemen anciënniteit (indien relevant)
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8,00
 • Fietsvergoeding ter waarde van € 0,24 per km
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Evenwicht tussen werk en leven door aantrekkelijke vakantieregeling
 • Plaats van tewerkstelling is vlot bereikbaar met openbaar vervoer

Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit tegen uiterlijk zondag 29 mei 2022.

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk de functie waarvoor je solliciteert)
 • een CV
 • een kopie van jouw diploma
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) niet ouder dan 3 maanden

Later ingekomen kandidaturen worden NIET aanvaard. Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectieproeven worden voorgelegd.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt jouw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij jouw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zie www.hamme.be/privacy.  

Deel deze pagina