16
jul
2021

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat.

Daarom werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050.

De procedure voor het opstellen van het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’ door de provincie Oost-Vlaanderen is opgestart.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 21 juni 2021. De kennisgeving kan onderaan deze pagina gedownload worden en je kan deze kennisgeving ook downloaden van https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0268’.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving loopt van 28 juni tot en met 27 augustus 2021.

De volledig verklaarde kennisgeving van de plan-MER kan geraadpleegd worden via de volgende kanalen:

  • Provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2 te Gent
  • In elk gemeente- of stadhuis in de provincie Oost-Vlaanderen en via hun respectievelijke websites.

De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
  • via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer.
  • via e-mail aan mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel).
  • via afgifte van de opmerkingen in het gemeentehuis.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

 

Deel deze pagina