Met een zonneboiler kan je op een eenvoudige, milieuvriendelijke manier een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. Is de zon minder sterk, dan springt het gewone verwarmingssysteem bij.

De gemeente verleent onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de installatie van een zonneboiler.

Voorwaarden

  • Je bent de eigenaar of huurder van het gebouw waar de installatie geplaatst wordt. Als je huurder bent, heb je het akkoord van de eigenaar om deze subsidie aan te vragen.
  • De woning waar de installatie geplaatst wordt, staat volledig op het grondgebied van de gemeente Hamme.
  • Er werd nog niet eerder een subsidie voor deze installatie verleend door de gemeente.

Procedure

  • Je kan de subsidie online aanvragen of per post.
  • Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van je aanvraag. Als deze volledig en ontvankelijk is, wordt ze principieel goedgekeurd. We brengen je hiervan op de hoogte.
  • Na de plaatsing van de installatie komt iemand van de gemeente langs voor een controle. Je wordt telefonisch gecontacteerd om daarvoor een afspraak te maken.
  • Controles van subsidieaanvragen gebeuren een 6-tal keer per jaar. Na een reeks controles geeft het college opdracht tot uitbetaling van de goedgekeurde subsidiedossiers. Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

7,5 % op de kostprijs met een maximum van € 250 (plaatsing en btw inbegrepen)

Regelgeving

  • Subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en warmtepompsystemen, gemeenteraad van 15 december 2010.

Deel deze pagina