16
jul
2021

Er werd in de deelgemeente Moerzeke een besmetting met het hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere pluimveehouder.
Er wordt gewerkt met een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m, een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond de haard.
Er zijn maatregelen vastgelegd in de beperkingszones voor houders van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouders, zoals o.a. een inventaris van de aanwezige vogels over maken aan LCE.

Aanvullende maatregelen in de tijdelijke bufferzone zijn
  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen deze zone.
  • Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.
  • Elke particuliere houder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels over te maken aan de burgemeester. Een model van de inventaris kan je vinden rechts op deze pagina (Documenten).
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Deze maatregelen zijn voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 16 juli 2021.

Deze info kun u ook via volgende link bekijken.
https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Deel deze pagina