Het lokaal bestuur Hamme is op zoek naar:

Een administratief medewerker vergunningen

niveau C1-3 | voltijds 38 uren  | in statutair verband | met een wervingsreserve van 2 jaar

Functie 

Je bent samen met je collega’s van de dienst vergunningen verantwoordelijk voor de administratie van de dossiers binnen de dienst, onder andere voor de notariële inlichtingen en het opstellen en beheren van basissjablonen. Je voert een aantal taken uit op het terrein, zoals het controleren van bouwlijnen.

Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het beheer van het geografisch informatiesysteem (GIS) binnen de gemeente Hamme.

Profiel
  • Je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld onderwijs.
  • Je dient te slagen in een selectieproef (schriftelijk en mondeling gedeelte).
  • Je hebt geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of dit kan ook per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 20 juni 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief
  • een CV
  • een kopie van jouw diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld onderwijs
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 20 juni 2020.

Sollicitaties die zijn verzonden na 20 juni 2020 worden NIET aanvaard. Gelieve in het CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.
Meer informatie kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst.

 

Deel deze pagina