Het lokaal bestuur Hamme is op zoek naar:

Afdelingshoofd sociale zaken

niveau A4a-A4b |  voltijds 38 uren | in statutair verband | met een wervingsreserve van 2 jaar

Functie 

Het afdelingshoofd sociale zaken is binnen het lokaal bestuur Hamme een beleidsondersteunende functie. Je hebt de leiding van de dienst samenleving en gezin (voorheen 2 aparte diensten: sociale dienst OCMW en dienst welzijn). Je staat de algemeen directeur bij in de vervulling van zijn ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, in het bijzonder de taken die voorheen aan de dienst samenleving en gezin gerelateerd zijn. De juridische dienst/collectieve schuldenregeling en de voorschoolse kinderopvang staan eveneens onder jouw leiding.

 

Profiel
  • Houder van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld voor zover het diploma werd uitgereikt na studies die ten minste zestig uren publiek en/of burgerlijk recht omvatten.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
  • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
  • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk + mondeling + psychotechnisch gedeelte).
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of dit kan ook per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit tegen uiterlijk 5 april 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief;
  • een CV;
  • een kopie van je diploma;
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 5 april 2020.

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Deel deze pagina