Voor het woonzorgcentrum Meulenbroek is het lokaal bestuur Hamme op zoek naar:

Afdelingsverantwoordelijke

niveau BV5 |  38 uren | in statutair dienstverband | met een wervingsreserve

Functie 

Je geeft leiding aan een team van verplegend en verzorgend personeel en rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum. De afdelingsverantwoordelijke is de manager van de afdeling en zorgt er voor dat de totaalzorg aan de bewoners wordt afgestemd met alle disciplines én de andere afdelingen.

Met het oog op een actieve ‘coaching’ van het verpleegkundig team neem je zelf nog regelmatig verpleegkundige taken op, en niet uitsluitend op piekmomenten.

Dit alles met als doelstelling een team van verplegend en verzorgend personeel in staat stellen een volwaardig thuismilieu te creëren voor de residenten, waar optimale hulp en verzorging kan worden gegeven in een comfortabele en aangename verblijfsomgeving.

Profiel
  • Houder zijn van het diploma bachelor in de verpleegkunde.
  • Houder zijn van diploma kaderopleiding nursing of deze opleiding binnen de 3 jaar na indiensttreding behalen of over een diploma master ziekenhuis- of biomedische wetenschappen beschikken
  • Minimaal 5 jaar relevante beroepservaring hebben.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
  • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
  • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk + mondeling + psychotechnisch gedeelte).
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of dit kan ook per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit tegen uiterlijk 26 mei 2020  (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief;
  • een CV;
  • een kopie van je diploma;
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 5 april 2020.

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een gsm-nummer en e-mailadres te vermelden.

Deel deze pagina