De EVA-vzw dienst 112 Hamme gaat over tot de aanwerving van:

AMBULANCIERS

in vrijwilligersverband

Aanwervingsvoorwaarden
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.
 • Ten minste 18 jaar zijn.
 • Elders een hoofdjob uitoefenen.
 • Houder zijn van het diploma L.S.O
 • Van correct zedelijk gedrag zijn (model 2).
 • Houder zijn van het rijbewijs categorie B en in het bezit van de medische schifting.
 • Houder zijn van het brevet van hulpverlener-ambulancier en houder zijn van een geldige badge van ambulancier of in het bezit zijn van een beroepstitel toepasbaar in de beoogde functie op het moment van de aanwerving.
 • Het voldoen aan de voorwaarden gesteld door de ambulancierschool inzake permanente vorming waaronder de jaarlijkse 24 u. erkende permanente vorming.
 • Lichamelijk geschikt zijn en slagen voor de proeven.
 • Slagen in een mondelinge en een praktische proef.
 • Deelname aan het selectiegesprek in april met peiling naar de motivatie, loyaliteit en competenties.
Hoe solliciteren?

Graag jouw kandidatuur met cv, kopie van idenditeitskaart, 112-bade, geldig rijbewijs en e-mailadres bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis, per post of per e-mail en dit tegen uiterlijk zondag 31 maart 2019. Je dient een ontvangstbewijs te bekomen.

Info
EVA-vzw dienst 112 Hamme
Marktplein 1 | 9220 Hamme | 112@hamme.be

Deel deze pagina