De gemeente Hamme werft aan:

1 bibliotheekassistent

 niveau C1-C3 | halftijds 19 uren | statutaire functie met een proeftijd

Functie

Verzorgen van een efficiënte dienstverlening voor de bibliotheekgebruikers. Tevens instaan voor het dagdagelijks beheer van de bibliotheek. Verantwoordelijkheid voor een uitleenpost.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs.
  • Je hebt geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
  • Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Hoe solliciteren?

Stuur jouw kandidatuur schriftelijk per post naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme vóór 30 juni 2019 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling). Je sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van je CV

  • jouw CV
  • een kopie van het diploma
  • een afschrift van de geboorteakte
  • een recent uittreksel uit het strafregister model 2 (niet ouder dan 3 maanden)

Later ingekomen kandidaturen, sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard. Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectie worden voorgelegd. Gelieve in het CV, indien voorhanden, een mobiel telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Contactpersoon

Filip Maes | tel. 052 47 55 28 | personeel@hamme.be

Deel deze pagina