Lokaal bestuur Hamme werft aan

Brugfiguur  (onderwijs en kinderopvang)

B1-B3 | 0,8 VTE | bepaalde duur (max. 3 jaar)

Functie

Ben jij iemand die zich graag inzet voor maatschappelijk welzijn? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze functie!

De brugfiguur versterkt de ontplooiingskansen en de maatschappelijke integratie van kinderen en gezinnen in kansarmoede. Dit gebeurt enerzijds door kwetsbare kinderen en ouders actief op te zoeken, met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen en hun betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen. Anderzijds door het coachen en ondersteunen van scholen, directies en leerkrachten om adequaat om te gaan met de gevoeligheden, noden en specifieke uitdagingen waarmee kinderen en gezinnen in kansarmoede kampen.

Hiervoor is het nodig de verbinding tussen de sociale dienstverlening van het OCMW, lokale onderwijsactoren en welzijnspartners te versterken en te optimaliseren. Dit alles met het oog op een continue verbetering van het diensten hulpverleningsaanbod t.a.v. deze diverse doelgroep. Zo zorgt de brugfiguur ervoor dat de Hamse samenleving stappen vooruit zet op het gebied van gelijke leer- en ontwikkelingskansen, armoedebestrijding, sociale cohesie en ontmoeting 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Je hebt bij voorkeur een diploma bachelor/graduaat in een menswetenschappelijke richting.
 • Je bent vertrouwd met de principes van empowerend werken.
 • Je kan makkelijk contact leggen en onderhouden met maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kan hiervoor de juiste communicatiemiddelen inzetten.
 • Je bent empathisch en kan rekening houden met de wensen of behoeften van een ander.
 • Je kan een netwerk van partnerorganisaties uitbouwen.
 • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
 • Je hebt geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Je slaagt in een aanwervingsprocedure.

De volledige functiebeschrijving vind je in de bijlage. 

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Contract van bepaalde duur (max. 3 jaar).
 • Interessante verloning volgens barema B1-B3.
 • Over te nemen anciënniteit (indien relevant).
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8,00.
 • Fietsvergoeding ter waarde van € 0,24/km.
 • Evenwicht tussen werk en leven door aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Plaats van tewerkstelling is vlot bereikbaar met openbaar vervoer.

Hoe solliciteren?

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/17761-10 of stuur jouw kandidatuur naar vacatures@hamme.be en doe dit uiterlijk donderdag 4 januari 2024. Later ingekomen kandidaturen worden niet aanvaard.

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit (te bezorgen in PDF Formaat):

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk de functie waarvoor je solliciteert)
 • een CV
 • een kopie van jouw diploma
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) niet ouder dan 3 maanden op 4 januari 2024

Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectieproeven worden voorgelegd.

Praktisch verloop van de selectie?

 • Schriftelijke thuisproef: medio januari
 • Psychotechnische proef: medio januari
 • Mondelinge proef: maandag eind januari

Als ontvangstbevestiging van jouw kandidatuur krijg je binnen de week een melding via e-mail. Heb je een week na het versturen van jouw e-mail nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan is er vast iets misgelopen. Laat het ons dan weten op het nummer 052 47 55 28.

Deel deze pagina