Lokaal bestuur Hamme werft aan:

1 Coördinator ruwbouw - wegenis (m/v)

niveau C1-3 |  38 uren | vervangingscontract

Functie 

De coördinator ruwbouw-wegenis is verantwoordelijk voor de coördinatie en toezicht door een correcte planning op alle werkzaamheden m.b.t. de grond-, wegen- en rioolwerken.

Aanwervingsvoorwaarden 
  • Houder zijn van een diploma van het hoger technisch secundair onderwijs.
  • Houder zijn van een rijbewijs B.
  • Je dient te slagen in een selectieproef.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
  • Op het uittreksel van je strafregister staan geen vermeldingen die strijdig zijn met de eisen van de functie.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of via e-mail naar personeel@hamme.be en dit vóór 1 februari 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief;
  • een CV;
  • een kopie van uw diploma secundair onderwijs;
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 25 januari 2020.

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Deel deze pagina