Lokaal bestuur Hamme werft aan:

 Een coördinator groendienst

niveau C1-3 |  38 uren | in statutair verband | met een wervingsreserve van 1 jaar

Functie 

Als coördinator van onze groendienst controleer en organiseer je de dagdagelijkse opdrachten m.b.t. groendienst en milieu en hou je toezicht op al deze werkzaamheden.
Je plant de werkzaamheden en bereidt deze voor, je verdeelt het werk en controleert de voorraden, materieel en materiaal.
Ook bestel je materiaal, hou je toezicht en controleer je de kwantiteit en de kwaliteit van de werkzaamheden.
Je verzorgt de administratie voor de dagdagelijkse werking van de dienst, volgt de technische ontwikkelingen, bereidt de technische dossiers voor en vangt op en verhelpt klachten.

Aanwervingsvoorwaarden 
  • Je beschikt over een diploma van het hoger technisch secundair onderwijs.
  • Je bent houder van een rijbewijs B.
  • Je hebt geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
  • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
  • Je slaagt in een aanwervingsexamen.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of dit kan ook per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 18 september 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief
  • een CV
  • een kopie van jouw diploma hoger technisch secundair of gelijkgesteld onderwijs
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 4 maanden op 18 september 2020

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in het CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.
Meer informatie kan je op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst.

 

Deel deze pagina