1 Diensthoofd uitvoeringsdiensten (B1-B3)

niveau B1-B3 | voltijds | in contractueel verband (vervanging)

 Functie

Je staat als diensthoofd in voor een gecoördineerde en gestructureerde aanpak van de taken die door de uitvoeringsdiensten in eigen beheer of door externe firma’s worden uitgevoerd (beheer en onderhoud openbaar en privaat gebouwenpatrimonium, riolering, wegenis, groenvoorzieningen, gebouwen), voor de communicatie met gemeentediensten en burgers en de opvolging van meldingen en/of klachten van inwoners.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een bachelordiploma of een gelijkgeschakeld diploma in de studiegebieden industriële wetenschappen en technologie, biotechnologie of architectuur, of een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma aangevuld met relevante ervaring.
  • Slagen in een aanwervingsexamen.

Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur via e-mail naar personeel@hamme.be en dit vóór 14 maart 2021. Opgelet: enkel een ontvangstbevestiging via e-mail is een bewijs van jouw kandidatuurstelling. Heb je geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is volledig door het bezorgen (in PDF-formaat) van de volgende documenten:

  • een motivatiebrief
  • een CV
  • een kopie van jouw bachelordiploma of gelijkgesteld onderwijs
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 14 maart 2021

Sollicitaties die zijn verzonden na 14 maart 2021 worden NIET aanvaard. Gelieve in het CV een GSM-nummer te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Deel deze pagina