De gemeente Hamme werft aan:

1 directeur GBS De Dobbelsteen (m/v)

 voltijds  |  vacante betrekking | met een wervingsreserve van 3 jaar

Functie

Als directeur basisonderwijs ben je in samenspraak met het schoolbestuur verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs en zorg je voor de continuïteit en positieve evolutie van de school. Je geeft leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend en beleidsondersteunend personeel. Je geeft samen met het team en alle betrokken diensten vorm aan het strategisch pedagogisch en onderwijskundig beleid van de school. Je staat in nauw contact met de leerkrachten, leerlingen en de ouders.

Meer informatie vindt u in de informatiebundel.

 Hoe solliciteren?

Stuur jouw kandidatuur schriftelijk per post naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 3 april 2019 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling). Jouw sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV, een kopie van alle relevante diploma's en getuigschriften, een afschrift van de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV(niet ouder dan 3 maanden).

Later ingekomen kandidaturen, sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard. Gelieve in het CV, indien voorhanden, een mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.

Contactpersoon

Karen Waterschoot | tel. 052 47 55 23 | karen.waterschoot@hamme.be

Deel deze pagina