Voor het lokaal bestuur Hamme werven wij aan:

 Directeur verzorgingsinstellingen

niveau A4a-A4b |   100% (38u.) | in statutair dienstverband

Functie 

Je geeft rechtstreekse leiding aan het middenkader van onze verzorgingsinstellingen, coördineert de werkzaamheden van de totale personeelsgroep , en je rapporteert aan de algemeen directeur en het vast bureau.

Je wordt verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het WZC, DVC, assistentiewoningen en andere ouderenvoorzieningen en behartigt daarbij het welzijn van de bewoners als ‘een goede huisvader’. Een volledige functiebeschrijving vind je op de rechterzijde van deze pagina in PDF-document.

Aanwervingsvoorwaarden 
 • Beschikken over een universitair diploma (master of voorheen licentiaat).
 • Beschikken over relevante beroepservaring.
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister (model 1) die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Slagen in een aanwervingsprocedure.
Ons aanbod
 • Benoeming in statutair dienstverband mits voltooiing van een proeftijd van 12 maanden.
 • Interessante verloning (brutojaarwedde tussen 45.788,30 EUR en 69.814,10 EUR).
 • Overname relevante anciënniteit.
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8,00.
 • Fietsvergoeding ter waarde van € 0,24 per km.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Evenwicht tussen werk en leven door aantrekkelijke werktijd- en vakantieregeling.
 • Plaats van tewerkstelling is vlot bereikbaar met openbaar vervoer.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of via e-mail naar personeel@hamme.be en dit tegen uiterlijk maandag 25 oktober 2021 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling). Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard.

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief
 • een cv
 • een kopie van je diploma
 • een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden

Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectieproeven worden voorgelegd.

Gelieve in het cv, indien voorhanden, zeker een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres te vermelden.

Contactpersoon

Bart De Brouwer | tel. 052 47 55 28 | bart.debrouwer@hamme.be

Deel deze pagina