Lokaal bestuur Hamme is op zoek naar:

Maatschappelijk werker

niveau B1-B3 |  voltijds 38 uren | contract onbepaalde duur  ihkv Sociale Maribel | met een wervingsreserve van 2 jaar

Functie 

De volgende taken behoren tot je functie-inhoud:

 • cliënten ontvangen op de dienst samenleving en gezin;
 • intakes van cliënten verzorgen;
 • de aangebrachte problemen inschatten, analyseren en formuleren.

Je zoekt op een deskundige en zorgvuldige manier naar duurzame oplossingen en doet daarvoor beroep op de diensten van het OCMW en externe instanties. Je past de wetgeving toe op een ethisch verantwoorde wijze. Je hebt ervaring en/of affiniteit in het werken met vluchtelingen en je rapporteert aan het diensthoofd.

Profiel
 • Houder van het diploma maatschappelijk assistent of gelijkgesteld.
 • Houder van een rijbewijs B.
 • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk en mondeling gedeelte).
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur bij voorkeur via e-mail naar personeel@hamme.be of dit kan ook per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit tegen uiterlijk 5 april 2020  (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief;
 • een CV;
 • een kopie van je diploma;
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 5 april 2020.

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een gsm-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Deel deze pagina