De gemeente Hamme werft aan:

2 administratief medewerkers burgerzaken (m/v)

niveau C1-3 | voltijds 38 uren | statutair | met een wervingsreserve van 1 jaar

Functie

  • De burgers op een vlotte en correcte manier helpen om te voldoen aan hun wettelijke en administratieve vragen over hun dagelijks leven en als inwoner van de gemeente.
  • Verstrekken van informatie en officiële formulieren aan de bevolking en de betrokken instanties betreffende alle bevolkingsaangelegenheden en aspecten met betrekking tot de burgerlijke stand.
  • Het verwerken van de daarmee samenhangende administratie.

     Aanwervingsvoorwaarden

  • Beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs
  • Beschikken over administratieve-, schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
  • Inzicht hebben in de vragen en behoeften van klanten
  • Tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim hebben
  • Politieke en burgerlijke rechten genieten
  • Geen vermeldingen staan hebben op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie
  • Slagen in een aanwervingsexamen dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte

 Hoe solliciteren?

Stuur jouw kandidatuur schriftelijk per post naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 3 maart 2019 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling). Jouw sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van een CV, een kopie van je diploma secundair onderwijs en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden).

Later ingekomen kandidaturen, sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard. Gelieve in het CV, indien voorhanden, een mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.

Contactpersoon

Anika De Vliegher | tel. 052 47 55 24 | anika.devliegher@hamme.be

Deel deze pagina