Lokaal bestuur Hamme werft aan:

1 MOBILITEITSAMBTENAAR

 Weddeschaal B1-3 | voltijds 38 uren | contractuele functie (vervangingscontract)

Functie

De mobiliteitsambtenaar is een verkeerskundig generalist met sterke organisatorische en communicatieve kwaliteiten. Hij/zij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteitszorg en de ambtelijke coördinatie van de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid.

 Aanwervingsvoorwaarden
  • Je bent houder van minstens een bachelor diploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur functiegericht (mobiliteitswetenschappen/verkeerskunde).
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
  • Je dient te slagen in een selectieproef.
  • Op het uittreksel van je strafregister staan geen vermeldingen die strijdig zijn met de eisen van de functie.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of via e-mail naar personeel@hamme.be en dit vóór 27 september 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

  • een motivatiebrief
  • een CV
  • een kopie van uw diploma hoger onderwijs
  • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 27 september 2020

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in het CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

 

Deel deze pagina