Lokaal bestuur Hamme werft aan:

 1 Theatertechnicus  (m/v)

niveau C1-3 |  38 uren | in statutair verband | met een wervingsreserve van 18 maanden

Functie 

Wij zijn op zoek naar een technicus die de theatertechnische (opvang van gezelschappen, hulp bij decor, bij uitlichten van voorstelling, technische ondersteuning bij de voorstelling, verdere technische uitbouw van de infrastructuur, enz.) en andere culturele getinte activiteiten ondersteunt om te komen tot een vlottere technische werking van het cultuurhuis.  

Aanwervingsvoorwaarden 
 • Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs richting podiumtechniek of een gelijkgestelde opleiding podiumtechnieken.
 • Je hebt minstens een basiskennis van elektronica, elektromechanica en theatertechniek.
 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (een schriftelijk en een mondeling gedeelte).
 • Avond- en weekendwerk schrikken jou niet af.
 • Je hebt een rijbewijs B en je kan omgaan met een PC.
 • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om deze functie uit te oefenen.
 • Op het uittreksel van je strafregister staan geen vermeldingen die strijdig zijn met de eisen van de functie.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of via e-mail naar personeel@hamme.be en dit vóór 7 januari 2020 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief
 • een CV
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 7 januari 2020.
 • een medisch attest waaruit de geschiktheid blijkt voor belastend- en hoogtewerk
 • een attest dat verklaart dat je niet kleurenblind bent

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Deel deze pagina