De gemeente Hamme werft aan:

 1 vakman  - chauffeur rijbewijs C  (m/v)

niveau D1-3 | voltijds 38 uren | contractueel  met een wervingsreserve van 12 maanden

Functie 

De vakman feestelijkheden/verkeer ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft:

 • werken in weekends en 's avonds
 • het vervoer, leveren en plaatsen van feestmaterialen en het onderhouden ervan
 • het plaatsen van verkeerssignalisatie voor festiviteiten en evenementen
 • het vervoer en opstellen van allerlei materialen van verschillende diensten

TAKEN PLOEG VERKEER

 • installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
 • plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden

TAKEN PLOEG FEESTELIJKHEDEN

 • logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en tentoonstellingen (installatie-, afbraak- en opruimingswerkzaamheden)
 • opdrachten als vrachtwagen en tractorbestuurder

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je onder de documenten.                                          

Aanwervingsvoorwaarden 

 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk, praktisch en een mondeling gedeelte).
 • Grondige kennis van het vakdomein (en liefst van meerdere vakdomeinen).
 • Houder zijn van een rijbewijs C en bij voorkeur ervaring met tractor.
 • Zelfstandig kunnen werken, zin voor orde en netheid.
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Bereid zijn om in het weekend en 's avonds te werken aangezien er vaak evenementen in het weekend plaatsvinden.

Hoe solliciteren?

Stuur jouw kandidatuur SCHRIFTELIJK t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 2 augstus 2019 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling). Jouw kandidatuur dient te bestaan uit een motivatiebrief, een CV, een uittreksel uit de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden op datum 2 augustuss 2019).

Later ingekomen kandidaturen, sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard.Gelieve in het CV, indien voorhanden, een mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

 Contactpersoon

Personeelsdienst | tel. 052 47 55 23 | personeel@hamme.be

Deel deze pagina