Lokaal bestuur Hamme werft aan:

 1 vakman  - chauffeur rijbewijs C  (m/v)

niveau D1-3 | voltijds 38 uren | contractueel  met een wervingsreserve van één jaar - indiensttreding voorjaar 2020

Functie 

De vakman feestelijkheden/verkeer ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft:

 • het vervoer, leveren en plaatsen van feestmaterialen en het onderhouden ervan
 • het plaatsen van verkeerssignalisatie voor festiviteiten en evenementen
 • het vervoer en opstellen van allerlei materialen van verschillende diensten

Taken ploeg verkeer

 • installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
 • plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden

Taken ploeg feestelijkheden

 • logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en tentoonstellingen (installatie-, afbraak- en opruimingswerkzaamheden)
 • opdrachten als vrachtwagen en tractorbestuurder                     
Aanwervingsvoorwaarden 
 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk, praktisch en een mondeling gedeelte) dat pas in 2020 zal plaatsvinden.
 • Grondige kennis van het vakdomein (en liefst van meerdere vakdomeinen).
 • Houder zijn van een rijbewijs C en bij voorkeur ervaring met tractor.
 • Zelfstandig kunnen werken, zin voor orde en netheid.
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Bereid zijn om in het weekend en 's avonds te werken aangezien er vaak evenementen in het weekend plaatsvinden.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of via e-mail naar personeel@hamme.be en dit vóór 27 december 2019 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling). Te laat ingezonden sollicitiaties worden niet aanvaard.

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief
 • een CV
 • een kopie van je rijbewijs
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 27 december 2019

Graag in het CV een gsm-nummer en indien voorhanden een e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Contactpersoon

Personeelsdienst | tel. 052 47 55 28 | personeel@hamme.be

Deel deze pagina