De gemeente Hamme werft aan:

 1 vakman verkeer/feestelijkheden (m/v)

niveau D1-3 | voltijds 38 uren | contractueel  met een wervingsreserve van 12 maanden

Functie 

Ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft:

 • werken in weekends en 's avonds
 • het vervoer, leveren en plaatsen van feestmaterialen en het onderhouden ervan
 • het plaatsen van verkeerssignalisatie voor festiviteiten en evenementen
 • het vervoer en opstellen van allerlei materialen van verschillende diensten

TAKEN PLOEG VERKEER

 • installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
 • plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden

TAKEN PLOEG FEESTELIJKHEDEN

 • logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en tentoonstellingen (installatie-, afbraak- en opruimingswerkzaamheden)
 • opdrachten als vrachtwagen en tractorbestuurder

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je onder de documenten.                                          

Aanwervingsvoorwaarden 
 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk, praktisch en een mondeling gedeelte).
 • Grondige kennis van het vakdomein (en liefst van meerdere vakdomeinen).
 • Houder zijn van een rijbewijs C en bij voorkeur ervaring met tractor.
 • Zelfstandig kunnen werken, zin voor orde en netheid.
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Bereid zijn om in het weekend en 's avonds te werken aangezien er vaak evenementen in het weekend plaatsvinden.
De selectieproeven

 

 1. Schriftelijk gedeelte (1 uur): 30 punten
  1. bondig verslag over een werkaangelegenheid
  2. oppervlakteberekening en berekening van de hoeveelheid te gebruiken materialen
 2. Praktisch gedeelte (1 uur): 40 punten
  De uitvoering van een taak volgens plan of opgave, waaruit de stielkennis van de kandidaat blijkt.

 3. Mondeling gedeelte (+ 30 minuten): 30 punten
  Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie.
Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur SCHRIFTELIJK t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 13 december 2018 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling).

Jouw kandidatuur dient te bestaan uit een motivatiebrief, een CV, een uittreksel uit de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op datum van 13 december 2018. Enkel kandidaturen die via de post werden verzonden worden aanvaard! Sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs of te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en/of e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

 Contactpersoon

Karen Waterschoot | tel. 052 47 55 23 | kwa@hamme.be

Deel deze pagina