De gemeente Hamme werft aan:

 1 vakman groendienst/begraafplaatsen

niveau D1-3 | voltijds 38 uren | in statutair verband met een wervingsreserve van 18 maanden

Functie

Je staat in voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen:

  • delven van graven
  • onderhoud van de begraafplaats, incl. de infrastructuur
  • onderhoud van het groen op de begraafplaats
  • werken op zaterdag zowel voor- als namiddag

Wij werven bij voorkeur iemand aan met minstens een rijbewijs B en die eventueel over ervaring beschikt met het werken met een minigraver.

Aanwervingsvoorwaarden:
  • zelfstandig kunnen werken, zin voor orde en netheid
  • politieke en burgerlijke rechten genieten
  • geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie
  • bereid zijn om in het weekend en 's avonds te werken daar er vaak diensten zijn op zaterdag
  • bereid zijn om zich met zijn eigen voertuig te verplaatsen tussen de verschillende begraafplaatsen
  • slagen in een aanwervingsexamen dat bestaat uit een schriftelijk, een praktisch en een mondeling gedeelte
 Hoe solliciteren?

Zend jouw kandidatuur schriftelijk per post naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit vóór 27 januari 2019 (de poststempel geldt als bewijs van uw kandidatuurstelling).

Jouw sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van jouw CV en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden). Later ingekomen kandidaturen, sollicitaties via e-mail of tegen ontvangstbewijs worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden.

Contactpersoon

Anika De Vliegher | tel. 052 47 55 24 | adv@hamme.be

Deel deze pagina