De gemeente Hamme werft aan:

 1 vakman   onderhoud gebouwen (m/v) (D1-3)

niveau D1-3 | voltijds 38 uren | statutair met een wervingsreserve van 12 maanden

Functie 

De vakman onderhoud gebouwen ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft het onderhoud van en de herstellingswerken aan gemeentelijke gebouwen en hun technische installaties.

Taken onderhoudsman:

 • Onderhoud van sanitaire voorzieningen in alle gebouwen.
 • Uitvoeren van kleine herstellingen ivm o.a. elektriciteit, HVAC, …

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk, praktisch en een mondeling gedeelte).
 • Grondige kennis van het vakdomein (en liefst van meerdere vakdomeinen).
 • Houder van een rijbewijs B.
 • Zelfstandig kunnen werken, zin voor orde en netheid.
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Bereid zijn om in het weekend en 's avonds te werken aangezien er vaak evenementen in het weekend plaatsvinden.

Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur per post t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme of via e-mail naar personeel@hamme.be en dit vóór 25 augustus 2019 (voor kandidaturen per post geldt de poststempel als bewijs van kandidatuurstelling). Jouw kandidatuur dient te bestaan uit:

 • een motivatiebrief
 • een CV
 • een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 25 augustus 2019.

Te laat ingezonden sollicitaties worden NIET aanvaard. Gelieve in de CV, indien voorhanden, een GSM-nummer en e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

 Contactpersoon

Anika De Vliegher | tel. 052 47 55 24| anika.devliegher@hamme.be

Deel deze pagina