De gemeente Hamme werft aan:

1 WERKMAN (M/V) 

niveau E1-3 | voltijds (38/38) | contractueel  met een wervingsreserve van 12 maanden 

Functie

De werkman feestelijkheden-verkeer ondersteunt de algemene werking van de uitvoeringsdiensten en specifiek wat betreft:

 • het vervoer, leveren en plaatsen van feestmaterialen en het onderhouden ervan;
 • het plaatsen van verkeerssignalisatie voor festiviteiten en evenementen;
 • het vervoer en opstellen van allerlei materialen van verschillende diensten.

TAKEN PLOEG VERKEER

 • installeren van tijdelijke verkeerssignalisatie
 • plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen of schilderen van wegmarkeringen en signalisatieborden

TAKEN PLOEG FEESTELIJKHEDEN

 • logistieke ondersteuning bij feestelijkheden, manifestaties en tentoonstellingen (installatie-, afbraak- en opruimingswerkzaamheden)
 • opdrachten als vrachtwagen en tractorbestuurder

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je dient te slagen in een aanwervingsexamen (schriftelijk, praktisch en mondeling gedeelte).
 • Houder van een rijbewijs B. Ervaring met tractor is een pluspunt.
 • Zelfstandig kunnen werken, zin voor orde en netheid.
 • Politieke en burgerlijke rechten genieten.
 • Geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Bereid zijn om in het weekend en 's avonds te werken aangezien er vaak evenementen in het weekend plaatsvinden.

Hoe solliciteren?

Verzend jouw kandidatuur schriftelijk ter attentie van het College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme en dit voor 2 augustus 2019 (de poststempel geldt als bewijs van jouw kandidatuurstelling). Jouw kandidatuur dient te bestaan uit een motivatiebrief, een CV, een uittreksel uit de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 2 augustus 2019. 

Gelieve in de CV, indien voorhanden, een gsm-nummer en/of e-mailadres te vermelden. Vermeld ook duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Contactpersoon

Personeelsdienst | tel. 052 47 55 23 | personeel@hamme.be 

Deel deze pagina