Eerstelijnszone Dender opent een extra kindervaccinatiepunt in Dendermonde. Dit kindervaccinatiepunt komt in het Sociaal Huis en IBO Centrum (Gentsesteenweg 1, Dendermonde-centrum).

Vaccinatie voor 5- tot 11-jarigen

Maandag 20 december besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce vaccinatie) om alle 5- tot en met 11-jarigen de kans te geven om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus.

Deze vaccinatie zal gebeuren met een pediatrische vorm van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap keurde dit vaccin goed.

Aan kinderen met comorbiditeit wordt deze vaccinatie sterk aanbevolen omdat het hen beschermt tegen ernstige ziekte door het COVID-19-virus. Ook aan kinderen zonder comorbiditeit wordt het vaccin aangeboden. Door deze vaccinatie kunnen zij immers zichzelf, kwetsbare personen in hun omgeving en de hele samenleving beter beschermen.

Kindervaccinatiepunt in het Sociaal Huis/IBO centrum in Dendermonde

Binnen Eerstelijnszone Dender zullen in totaal 10.601 kinderen worden uitgenodigd. Eerstelijnszone Dender besliste om een extra locatie voor een kindervaccinatiepunt te zoeken.

Waarom ging ELZ op zoek naar een extra locatie?

 • De beslissing om de intervalperiode voor een boostervaccinatie in te korten, samen met de doelstelling om de brede bevolking vanaf 18 jaar de kans te geven om een boosterprik te krijgen tegen eind januari, zorgt voor extra druk op het vaccinatiecentrum VC Dender Keur in Dendermonde. Dit combineren met de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen is niet mogelijk.
 • Een klassiek vaccinatiecentrum is niet op maat is van de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. De wachtzaal is te klein om alle kinderen samen met hun ouder(s) te ontvangen, de inkleding is niet kindgericht, de akoestiek is niet ideaal, …
 • Gezien de specifieke aanpak (andere anamnese, ander vaccintype, …) van de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen, worden de vaccinatiecampagnes zoveel mogelijk los van elkaar georganiseerd.

Bij de keuze van locatie voor dit extra kindervaccinatiepunt werd onder meer rekening gehouden met volgende aspecten:

 • ruime parkeermogelijkheden
 • afzonderlijke, afgesloten vaccinatieruimtes
 • ruime wachtruimte
 • kindvriendelijke inkleding
 • centrale ligging binnen onze Eerstelijnszone

Praktisch

 • De vaccinaties vinden telkens plaats op zaterdag en zondag en starten vanaf 15 januari. Tweede prikken zijn drie weken later voorzien vanaf zaterdag 5 februari.
 • Er wordt gevaccineerd van 8.00 u tot 20.00 u.
 • Als ouder(s) of voogd mag je natuurlijk meekomen! Dit betekent automatisch dat je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren.
  Stem de vaccinatie vooraf af met de andere ouder/voogd, zeker bij co-ouderschap. Neem samen een gedragen beslissing.
  Kan je als ouder of voogd niet meekomen? Geef dan aan de volwassene die je kind begeleidt een brief mee met je goedkeuring.
 • Kinderen ontvangen automatisch een uitnodiging met de post, waarna ouders zelf een uurslot kunnen kiezen. Op die manier kunnen broers en zussen binnen dezelfde leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar samen naar het vaccinatiecentrum komen.
 • Ouders kunnen bij ontvangst van de uitnodiging al bevestigen. Wie nog vragen heeft of twijfelt, kan wachten op de webinar (zie verder) om een uurslot te reserveren.

Correcte informatie is belangrijk

De vaccinatie is ook voor deze leeftijdsgroep gratis en vrijwillig. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen correct wordt geïnformeerd over het hoe, waar en waarom van deze vaccinatie. Op basis van deze info kan elke ouder, in overleg met zijn/haar kind, een bewuste keuze maken.

Hiervoor worden twee webinars georganiseerd:
 • Een eerste webinar vindt plaats op dinsdagavond 11 januari en zich richten tot intermediairen. We denken dan bv. aan leerkrachten, medewerkers CLB en Opgroeien, kinderartsen, kindertandartsen … Op die manier beschikken zij ook over de nodige info om vragen van kinderen en ouders te beantwoorden. 
 • Een tweede webinar vindt plaats op woensdagavond 12 januari en richt zich rechtstreeks tot ouders. In deze webinar zal aandacht zijn voor: de algemene achtergrond over de impact van COVID-19 in het algemeen & Omikron in het bijzonder, vaccinatie van 5- tot 11-jarigen: waarom + antwoorden op de meest gestelde vragen en bezorgdheden, een praktische rondleiding in de locatie, hoe verlopen de uitnodigingen ...? Het wordt een interactieve webinar waarbij de deelnemers al hun vragen zullen kunnen stellen en een antwoord zullen krijgen van experten ter zake.

Concreet startuur van en digitale link naar de webinar worden later nog gecommuniceerd, maar hou dit moment alvast vrij in je agenda.

Deel deze pagina