De OCMW-raad heeft een aantal bevoegdheden aan het 'vast bureau' gedelegeerd zoals bv. het beheer van het patrimonium, organisaties examens, vorming personeel, kleine bestellingen, betaalbaar stellen facturen, ... In tegenstelling tot de OCMW-raad is deze vergadering niet openbaar.

Het vast bureau bestaat uit voldende OCMW-raadsleden:

Deel deze pagina