Heb je een vraag met betrekking tot de verkiezingen? Hier lijsten we de meest voorkomende vragen op.

Oproepingsbrief

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief niet gekregen heb?

De oproepingsbrieven moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verstuurd worden door het gemeentebestuur. Je kan in de week van de verkiezingen (niet vroeger) tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat aanvragen bij Team burgerzaken. Dit gebeurt op vertoon van je identiteitskaart en is gratis. Indien je zelf niet in staat bent om een duplicaat af te halen kan je iemand in je plaats dit laten doen. Die persoon heeft enkel je identiteitskaart nodig.‚Äč

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief vergeten meebrengen ben naar het stemlokaal?

Je gaat deze (thuis) ophalen of je haalt een duplicaat af.

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief verloren ben?

Je haalt een duplicaat af.

Wat moet ik doen als mijn oproepingsbrief (in de was) onleesbaar geworden is?

Je haalt een duplicaat af.

Ik ben ondertussen verhuisd. Mijn oud adres staat op de oproepingsbrief?

Je gaat stemmen op de plaats die is aangegeven op je oproepingsbrief. Dit is ook de plaats waar je bent ingeschreven op de kiezerslijst.

Hoe lang moet ik mijn oproepingsbrief bewaren?

De duur is niet bepaald (richttijd = 1 jaar).

Identiteitskaart

Wat moet ik doen als ik mijn identiteitskaart verloren heb en hiervan nog geen aangifte heb gedaan?

Je doet aangifte van verlies bij de politie. Daar ontvang je een attest van verlies waarmee je kan stemmen.

Wat moet ik doen als mijn identiteitskaart gestolen is?

Je doet aangifte van diefstal bij de politie. Daar ontvang je een attest van verlies waarmee je kan stemmen.

Wat als ik niet meer lijk op de foto van mijn identiteitskaart?

Je doet aangifte van verlies bij de politie en brengt een recente pasfoto mee. Daar ontvang je een attest van verlies waarmee je kan stemmen.

Stemlokaal

Ik haal de limiet van 14 uur niet (verwachte of onverwachte gebeurtenis)?

Je dient op tijd te zijn. De limiet is 14 uur.

Ik weet niet waar het stemlokaal zich bevindt (routebeschrijving)?

De stemlokalen liggen altijd in de buurt van je woonplaats. Het adres van het stemlokaal is vermeld op je oproepingsbrief.

De persoon die mij zou komen oppikken is er nog niet en ik dreig te laat te komen?

Je dient op tijd te zijn. De limiet is 14 uur.

Is er vervoer voorzien voor minder mobiele mensen? Hoe is dit georganiseerd?

Sommige mutualiteiten voorzien vervoer. Meer info vind je bij de verschillende mutualiteiten. Ook de Minder Mobielen Centrale voorziet vervoer voor rolstoelgebruikers.

Mag ik aan het stembureau even fout parkeren om iemand te laten in- en uitstappen en naar binnen te begeleiden?

Neen, verkeersovertredingen worden niet getolereerd.

Iemand wordt ziek?

Je vraagt een doktersbriefje aan de arts die bij je langskomt. Je bezorgt dit doktersattest, samen met je oproepingsbrief, binnen de maand na de verkiezingsdatum aan Team burgerzaken.

Verhuis

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Je moet stemmen in het stemlokaal dat op je oproepingsbrief vermeld staat.

Ik ben onlangs verhuisd. Mijn adreswijziging is nog niet rond. In welk stembureau moet ik stemmen?

Je domicilieadres op het ogenblik dat de kiezerslijst wordt opgemaakt is bepalend voor de plaats waar je moet gaan stemmen. De oproepingsbrieven worden verstuurd naar het adres dat op de kiezerslijst vermeld staat. Je zult dus moeten stemmen in het stemlokaal dat op je oproepingsbrief vermeld staat.

Ik ben verhuisd. Op mijn identiteitskaart staat reeds mijn nieuw domicilieadres. Waar moet ik stemmen?

Je moet je stem uitbrengen in het stemlokaal dat vermeld staat op je oproepingsbrief. In het stembureau kent men je rijksregisternummer. Dat volstaat om je stem uit te brengen.

Ik ben verhuisd en krijg een oproepingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?

Je brengt de oproepingsbrief binnen bij Team burgerzaken. Je kunt ook op de oproepingsbrief het adres doorhalen en de brief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.

Personen die ambtshalve afgeschreven zijn, geen adres hebben of naar het buitenland verhuisd zijn, mogen die stemmen?

Neen, deze personen mogen niet stemmen en krijgen ook geen oproepingsbrief.

Opgelet: iemand die pas na het opstellen van de keizerslijsten naar het buitenland is verhuisd, kreeg wel een oproepingsbrief en moet deze bezorgen aan Team burgerzaken.

Overlijden

Ik kreeg een oproepingsbrief van iemand die overleden is?

Je schrijft op de oproepingsbrief dat de kiezer overleden is (eventueel met vermelding van datum en plaats van het overlijden) en bezorgt de oproepingsbrief terug aan Team burgerzaken. Je bent niet verplicht om de brief persoonlijk aan het loket te gaan teruggeven, je mag de brief ook per post terugsturen.

Bijzitter/voorzitter

Ik ben opgeroepen als voorzitter/bijzitter. Waar moet ik stemmen?

Voorzitters en bijzitters mogen hun stem uitbrengen in het stembureau waar ze die dag moeten werken, ook indien op hun oproepingsbrief een ander stembureau staat vemeld.

Ik werd aangeduid als bijzitter en ik ben ziek?

Je moet je ziekte melden aan de voorzitter van je stembureau.

Ik ben opgeroepen als voor-of bijzitter. Ik ben niet beschikbaar. Wat doe ik?

Je stuurt het ontvangstbewijs terug met de documenten die staven dat je niet beschikbaar bent. De voorzitter van het hoofdbureau beslist of de afwezigheidsreden geldig is of niet.

Afwezigheid

Op de dag van de verkiezingen ben ik voor mijn werk in het buitenland. Moet ik stemmen?

Je oproepingsbrief en het attest van de werkgever moeten worden ingediend bij Team burgerzaken binnen de maand na de dag van de verkiezingen.

Ik verblijf in de Ardennen op de dag van de verkiezingen. Moet ik stemmen?

Je bent stemplichtig, want je verblijft in het binnenland.

Ik ben zelfstandige en voor mijn eigen zaak verblijf ik in het buitenland op de dag van de verkiezingen. Moet ik stemmen?

Je kan zelf een attest opmaken op briefpapier van je zaak. Dit attest dien je samen met je oproepingsbrief in bij Team burgerzaken binnen de maand na de dag van de verkiezingen.

Ik verblijf momenteel in het buitenland en wens met volmacht te stemmen. Hoe kan ik dat doen?

Indien je je in het buitenland bevindt, mag je het volmachtformulier downloaden, invullen en ondertekenen. Je stuurt of faxt het formulier, samen met de bewijsstukken en een kopie van je identiteitskaart naar de volmachtdrager (= de persoon die in jouw plaats zal stemmen). We geven de voorkeur aan een opgestuurd formulier omdat een fax soms heel moeilijk leesbaar is. De documenten worden individueel beoordeeld aan het loket.

De toekomstige volmachtdrager komt met alle documenten vóór de dag van de verkiezingen naar het loket van Team burgerzaken. Daar beoordeelt men de geldigheid van de documenten.

Ik bevind mij ergens in het buitenland, verblijf bij burgers en ik kan aan geen bewijsstuk geraken dat ik daar ben. Wat is het minimum bewijs dat ik kan opsturen?

Een bewijs van verblijf, afgeleverd door de plaatselijke overheid, politiekantoor,… (eventueel de dag nadien afgeleverd indien gesloten op zondag). Je kan een invulformulier afhalen  bij Team burgerzaken, dat je in het buitenland kan laten invullen door politie, gemeente, hotel,…

Ik beschik vandaag reeds over de bewijzen dat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland ben. Mag ik die nu al binnenbrengen?

Als je vandaag al over de documenten beschikt die bewijzen dat je op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent, kan je die reeds binnenbrengen samen met je oproepingsbrief.

Ik ben op de dag van de verkiezingen op weg naar huis. Misschien ben ik niet tijdig terug om te stemmen.

Indien je op de terugweg bent naar huis en in de voormiddag nog in het buitenland bent, vraag je best een attest aan de inrichter van de reis (met een autocar) dat je je op de dag van de verkiezingen niet hebt kunnen aanbieden in het stembureau.

Deel deze pagina