29
sep
2017

De gemeente Hamme is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Hamme, de Hamse scholen en de lokale politie een schoolroutekaart. Veiligheid rond de schoolomgeving is cruciaal. Zowel de Provincie als de gemeente zetten al jaren in op veilige fietspaden en voetpaden. Met deze schoolroutekaart willen we de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes;
  • duidt de veiligste wegen aan;
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen;
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting;
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker;
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen;
  • geeft tips over veilig fietsen;
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden;
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.

Naast de papieren kaart zal er ook een digitale schoolroutekaart kunnen geraadpleegd worden. De digitale kaarten bevatten dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken, …).

Grondige voorbereiding dankzij samenwerking


Onder impuls van de Provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met de gemeente Hamme werd de schoolroutekaart grondig voorbereid door de gemeentelijke scholen en de politie. Gewapend met smartphones trokken we op pad om de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart te brengen. De scholen, de gemeente, de Provincie en de politie bekeken hoe deze gevaarlijke punten veilig te overbruggen zijn vb. via alternatieve routes en trage wegen. Ook het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt participeerde in het digitale aspect van het project. Het resultaat is een exclusieve informatieve overzichtskaart.

Deel deze pagina