8
sep
2021

3 maart 2020. Het normale leven viel onverwacht stil. “Blijf in uw kot” duurde veel langer dan we ooit hadden kunnen vermoeden. Het fysieke verenigingsleven viel ook in Hamme zo goed als stil. Het was vaak schipperen tussen hoop en wanhoop, tussen koppig voortdoen en opgeven. Hoop en de creativiteit overheersen, maar veel vrijwilligers zijn moe en twijfelen soms.

De komende maanden zal het alle hens aan dek zijn om verenigingen hun tweede adem te laten vinden, het vuur weer aan te wakkeren en iedereen aan boord te krijgen. Samenwerking zal hier cruciaal zijn en lokaal bestuur Hamme wil daarom de heropstart van haar lokaal verenigingsleven maximaal ondersteunen.

  • Hebben jullie als vereniging vragen over deze heropstart, neem dan zeker contact op met de bevoegde vrijetijdsdiensten (cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, ...) of adviesraden.
  • De cultuurverenigingen aangesloten bij de cultuurraad kunnen binnenkort een inspiratiepakket verwachten met tips en tricks.
  • Verenigingen kunnen goede voorbeelden en tips voor de heropstart vinden in de inspiratiekit op de website van De Federatie: https://www.defederatie.org/dossiers/inspiratiekit-lokaal-verenigen-tijdens-en-na-coronatijden.

#samenverenigen  

Deel deze pagina